ADATVÉDELEM!

 

1. A Szolgáltató személye
A www.ingatlanzenit.hu oldal Üzemeltetője, Adatkezelője, Szolgáltatója Kocsmárszky István (székhely: 9700 Szombathely).
A személyes adatok tekintetében a Szolgáltató minősül adatkezelőnek.
Az IngatlanZenit weboldal és azok adatai a Sybell Informatika Kft. (Iroda: 1158 Budapest, Késmárk u. 9. I. em. 122. Cím: 1157 Budapest, Erdőkerülő u. 20) cím alatti cég szerverein található.
A Sybell Informatika Kft. nagy hangsúlyt fektet ügyfelei biztonságára. Szerverei 24 órás személyi őrzéssel védettek és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.
A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a honlap működése folyamatos legyen.

2. Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési szabályzat hatálya
Jelen Felhasználási, Adatkezelési szabályzati feltételek a www.ingatlanzenit.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.
A Szabályzatnak nincs időbeli hatálya, azt a Szolgáltató bármikor módosíthatja. A szolgáltató köteles a regisztrált hirdetőket e-mailben értesíteni az adatvédelmi szabályzat módosításáról.
Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzat módosításán kívül, előzetes figyelmeztetés nélkül oldalain változtatásokat, módosításokat hajtson végre.

3.Adatkezelés
Az adatvédelmi elvek kialakítása során a Szolgáltató figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
 .1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
 .1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981.  január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
 .2001. évi XL. törvény a hírközlésről;
 .2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelemről;
 .az Online Privacy Alliance ajánlásaira;
 .az Európai Unió és az Európa Tanács dokumentumai, különös tekintettel a (99) 5 ET
Az ingatlanok hirdetéseit böngésző látogatóinknak úgy alakítottuk ki honlapunkat, hogy semmilyen személyes adatot sem kell közölniük magukról, amivel felfednék személyazonosságukat.
Magánhirdetők minimális adata (hirdető neve, a cím alatt csak a város szerepel, e-mail címe és egy telefonszám, ami nem kötelező) jelenik meg a részletes hirdetési oldalon, azzal a szándékkal, hogy fel lehessen venni a kapcsolatot az ingatlant hirdető személlyel.
Ingatlan irodák hirdetőinek még lehetőségük van megadni az ingatlanközvetítő cég nevét, a várost, ahol az iroda található és az ingatlan iroda weboldalának címét.
Figyelem! Utca és házszám kiírására nincs lehetőség és nem is áll módunkban megadni az ingatlan irodák védelmében.

4. A honlap célja
A honlap célja: Országos ingatlanadatbázis létrehozása! A honlapon műkődő adatbázist nem a Szolgáltató, hanem a regisztrált felhasználók építik.

5. A szolgáltatás igénybe vétele
A honlapon az ingatlan hirdetések között keresni bármely Felhasználó jogosult, a hirdetés feladása viszont regisztrációhoz kötött.
Természetes személyek (magán személyek)esetén a név és e-mail cím megadása mellett a piros csillaggal megjelölt részek kitöltése is kötelező a regisztrációhoz.

6. A szolgáltatás igénybe vétele Magán személynek
A hirdetések feladása magánszemélyeknek is regisztrációhoz kötött és ingyenes.
A regisztrált Felhasználó adatlap kitöltésével jogosult hirdetés feladására.
A regisztrációt követően a saját e-mail címével és megadott jelszavával tud belépni az adminisztrációs oldalára.
Magánszemély kettő darab hirdetést adhat fel ingyenesen.
Ezt követően itt feltöltheti hirdetését vagy hirdetéseit.
A hirdetést feladó saját admin felülettel rendelkezik, ahol kezelni tudja a hirdetéseit.
A Szolgáltató 24 órán belül aktiválja a hirdetéseket és azután láthatóvá válnak az oldalon.
A Felhasználó a hirdetéseit módosíthatja, szerkesztheti, törölheti, ez a nyilvános adatbázisban azonnal megjelenik.
A hirdetések 180 napig lesznek aktívak az IngatlanZenit hirdetési portálon.
A hirdetésekről nyomtatási képet készíthet, amit elküldhet e-mail-ben ismerőseinek.
Lehetőség van a hirdetések kiemelésére, ami azt jelenti, hogy a hirdetés a főoldalon jelenik meg.
A hirdetés feladási oldalon van egy jelölő négyzet, aminek a neve 'Megjelenés a főoldalon'.
Amennyiben ezt a négyzetet bepipálja a hirdetés megjelenik a kezdő oldalon is!

7. A szolgáltatás igénybe vétele Ingatlan irodáknak és Értékesítőknek.
Ingatlanirodáknak és Értékesítőknek a hirdetések feladása regisztrációhoz kötött és fizetős.
A regisztrált Felhasználó adatlap kitöltésével jogosult hirdetés feladására.
A regisztrációt követően az adminisztrációs oldalra belépve a 'Csomag rendelés' gombra kattintva lehet a kívánt csomagot megrendelni.
A megfelelő csomag kiválasztása után a számlázási adatok megadása kötelező!
A megrendelt csomag adatairól és a fizetendő díjról e-mail-ben értesítjük a Megrendelőt.
A beregisztrált e-mail címre küldjük ki a proforma számlát.
Ezt követően a manuálisan hirdető Értékesítő a "Hirdetésfeladás" gombra kattintva feltöltheti a hirdetéseit.
A csoportos áttöltéssel hirdető Ingatlanirodák megbízott Szolgáltatói elkészíthetik az xml fájlokat, ami ezután beállításra kerül IngatlanZenit portálon.
A megrendelt hirdetési csomag ellenértékének kiegyenlítését követően aktiválásra kerülnek a hirdetések és láthatóvá válnak az IngatlanZenit oldalon.
Az 'Ártáblázat' gombra kattintva tekinthető meg a hirdetési csomagok díjszabása.

8. Személyes adatok kezelése
A regisztrációt követően a megadott személyes adatokat a Felhasználó az e-mail cím kivételével bármikor módosíthatja.
Amennyiben a Felhasználó az összes adatát, a teljes regisztráció törlését kéri, úgy egy e-mailt kell küldenie a Szolgáltatónak az ingatlanzenit@gmail.com e-mail címre.
A Felhasználó igényét a Szolgáltató 5 munka napon belül köteles végrehajtani(törölni).
A regisztráció során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, valamint a Felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa.
Ezen naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra.
Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek.
A Szolgáltató a kezelt adatokat csak a törvény rendelkezése, vagy a Felhasználó hozzájárulásával adja ki harmadik személy részére.
A Szolgáltató a tudomására jutó, a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezeli és azokat kizárólag az internetes oldal szolgáltatásainak
fejlesztéséhez, valamint saját célú statisztika készítéséhez használja fel.

9. A Felhasználó felelőssége
A Felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja! A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó adatai a Felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására.
Az ingatlanzenit.hu oldalon nem közölhető szerzői joggal védett anyag a jogtulajdonos engedélye nélkül! Tilos bármilyen anyag felrakása az oldalra, ami nem az ingatlan hirdetésekkel kapcsolatos!
A Felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni.
A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy más felhasználók érdekeit sérti!
A Felhasználó más személyre, más személy ingatlanára vonatkozó adatot csak az érintett kifejezett hozzájárulásával hozhat nyilvánosságra.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szabályzatot sértő Felhasználót az oldalról kizárja, regisztrációját törölje előre értesítés nélkül.
Az illegális tartalmú és jogsértő hirdetés feladása hatósági eljárást vonhat maga után!

10. A Szolgáltató felelőssége
A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan károkért, ami egy esetleges szerver elleni feltörésből adódik (pl. az adatbázis feltörése), s ilyen módon az adatok kijutásáért valamint az adatok megsemmisüléséért sem!
A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében.
A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a Felhasználót és törekszik a Felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.
A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető!
A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.
Minden más esetben a Szolgáltató a tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli és csak akkor használja fel, ha a Felhasználóval kapcsolatba kíván lépni akár e-mail vagy hirlevél küldés formájában.
Például: (számlázásról, karbantartásról, hozzáférési információkról, fizetési felszólításról, egyéb szolgáltatásainkkal kapcsolatos ügyintézésről).
Az ingatlanzenit.hu ugyanakkor elhatárolódik mindenfajta elhelyezett adat szerkesztésétől, módosításától, cenzúrázásától!
Ugyanakkor a Szolgáltató átnézheti, törölheti, letilthatja az elhelyezett adatokat abban az esetben, ha az sérti az ingatlanzenit.hu szabályzatát, jó hírét, ügyfelei vagy harmadik személy jogait vagy bármilyen formában megszegi az ÁSZF-ben foglaltakat.
A honlap Üzemeltetője nem vonható felelősségre és felelősséget sem vállal a rendszer használatából adódó bármilyen jogsértésért és az abból eredő esetleges károkért.

11. Általános adatkezelési tájékoztató
A Szolgáltató a Felhasználók által a regisztráció és a szolgáltatás használata során önkéntesen megadott adatokat egy egységes adatbázisban kezeli.
A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében a Szolgáltató adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
A Szolgáltató a Felhasználóira vonatkozó adatokat a SWNet Group Bt szerverein tárolja.
A szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama, az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, amely időszak végeztével az adott Felhasználóra vonatkozó adatok törlésre kerülnek.
A Szolgáltató által kezelt személyes adatokat kizárólag az Szolgáltató munkavállalói ismerhetik.
A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkori jogszabályoknak megfelelően történik

12. A cookie-ról
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek.
Majd ezt követően a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.
Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

13/1.Hírlevél, DM tevékenység
a. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.
b. Továbbá a hirdető a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
c. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet.
A regisztrált Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevelek küldéséről, viszont ebben az esetben egy e-mailt kell küldeni az ingatlanzenit@gmail.com címre hogy nem kér több hírlevelet. Ilyenkor a Szolgáltató törli a rigisztrációt, a hirdetéseit és minden személyes adatát a nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Hirdetőt.
d. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
e. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.
f. Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.
g. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, változásokról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

13/2.Hírlevél
Az Ügyfél a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat.
A leiratkozás történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben található linkre kattintással, illetve leiratkozhat az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is.
Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából az Ügyfél adatait.

14.Jogorvoslat
1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség  teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez  szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos  kutatás céljára történik;
 c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
4. Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

15.A személyes adatok továbbítása, megosztása
Nagy gondot fordítunk az ügyféladatok biztonságára, azokat soha, semmilyen körülmények között nem osztjuk meg harmadik féllel!

16.Adatvédelmi nyilvántartás
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal és nyilvántartási számon az IngatlanZenit Országos Hirdetési Portált nyilvántartásba vette.
Adatkezelés megnevezése:
"A honlapon történő regisztráció és adatkezelés. Az oldalra regisztrált felhasználók személyes és számlázási adatainak bekérése. A beregisztrált felhasználók hírlevélen keresztül történ rendszeres tájékoztatása az oldal fejlesztésével kapcsolatos tudnivalókról."

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-73309/2014.

Az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit e-mailben az ingatlanzenit@gmail.com címre írhatja meg nekünk.

Az adatvédelem utolsó módosítása: 2018.04.25